Pressemeddelse: Populær energiuddannelse går online

Danmarks største frivillige registreringsordning for byggefagfolk med energiforbedrings-kompetencer udruller nu et e-læringsprogram. Det sker for at styrke fagligheden, og de første erfaringer med online opkvalificeringen er positive.

Hvilke krav er der til udsugningen i køkkener i forbindelse med en ombygning? Hvordan beregner jeg rentabiliteten af efterisolering af en ydervæg med tegl udvendigt? Hvad bør en Energivejleder sikre, før varmepumpen dimensioneres?

Selvom man har taget Energivejlederuddannelsen, ligger svarene ikke ubetinget lige til højrebenet, for der kommer hele tiden nye krav og muligheder til, ikke mindst gennem BR15.For at sikre, at landets tusindvis af Energivejledere fortsat har en stærk faglig profil, er Energivejlederordningen derfor nu i gang med at udrulle et e-læringsprogram under betegnelsen Faglig Opkvalificering Online.

Bedre faglighed gennem online undervisning
Energivejlederordningen er den største frivillige registreringsordningen af sin art i Danmark målt på antal uddannede. Energivejlederne har indtil videre taget godt imod tilbuddet om at få styrket fagligligheden via internettet.

Seniorkonsulent Kristian Vielwerth fra Teknologisk Institut er en af drivkræfterne bag Faglig Opkvalificering Online, der består af seks online lektioner samt en selvtest. Han siger:

”Også på energirenoveringsområdet går udviklingen stærkt, og for at være konkurrencedygtig på markedet gælder det om at holde sig opdateret med ny viden. Gennem Energivejlederordningen kan efteruddannelse og ajourføring af viden nu gøres med e-læring.”

”Vi meget tilfredse med den grad af involvering, som mange Energivejlederne lægger for dagen, mens de tager online-lektionerne, for undervejs udnytter mange den mulighed, der er for online dialog med holdet bag undervisningsmaterialet. Der er et højt fagligt engagement” tilføjer han.

Giver et tjekmærke på hjemmesiden
Har man gennemført og bestået Faglig Opkvalificering Online, fremgår det på hjemmesiden energivejlederen.dk, hvor der bliver vist et tjekmærke for opkvalificering ud for ens navn.

”Tjekmærket for opkvalificeringen skal gøre boligejerne mere trygge ved at vælge en Energivejleder, for det signalerer, at Energivejlederen er med på den sidste nye faglige udvikling,” forklarer Kristian Vielwerth.

Det er gratis
Faglig Opkvalificering Online koster ikke noget, når man er ansat i et firma, der er medlem af Energivejlederordningen. Et medlemskab koster 1.500 kr. pr. firma pr. år.

Over 3.000 byggefagfolk har taget Energivejlederuddannelsen, siden den blev lanceret i 2009.

Yderligere oplysninger:
Energivejledersekretariatet
Teknologisk Institut
Kai Borggreen, tlf. 72 20 22 55.                  

Det siger Energivejlederne:

Kenneth Henriksen fra Pribo-Huset ApS er Energivejleder og er meget tilfreds med at have gennemført Faglig Opkvalificering Online:

”Til daglig arbejder jeg med klimaskærm, og derfor er jeg glad for, at min viden om de tekniske og elektriske installationer nu er blevet opdateret, sådan at det er nemmere at se på helheden i energirenovering. Faglig Opkvalificering Online ruskede lidt op i mig på en god måde.

Det fungerer fint med de cases, man skal læse grundigt igennem for at finde svarene. For mig var online-formatet en fordel, også fordi jeg selv kunne tilrettelægge tidspunktet for kurset.”

Energivejleder Jens Wiberg Christensen fra Wicotec Kirkebjerg A/S arbejder mest med installationer. Han er blevet opkvalificeret for nylig og melder positivt tilbage:

”Det var rigtig godt at tage Faglig Opkvalificering Online. Jeg er glad for, at jeg har fået ’åbnet bogen’ igen, og jeg har fået et godt overblik over nye energitiltag bl.a. i forbindelse med BR15.
Desuden har jeg fået fokus på tjekskemaer og cases fra Videncenter for energibesparelser i bygninger. Jeg oplever, at jeg rent faktisk er blevet opkvalificeret af forløbet.”

Add a Comment

You must be logged in to post a comment