Om Energivejlederordningen

En meget stor andel af danskernes huse og bygninger trænger til at få højnet deres energistandard, og der udvikles hele tiden nye tekniske løsninger og der kommer løbende ny lovgivning på området. Det er baggrunden for, at Energivejlederordningen findes.

FORMÅL
  • Energivejlederordningen er en faglig anerkendt ordning, som står for høj byggefaglig viden og rådgivning inden for energioptimering og grøn omstilling.

  • Energivejledere, der er medlemmer i ordningen, er udførende installatører og håndværkere, der har taget et eller flere målrettede kurser om energirenovering og grøn omstilling

  • Medlemmerne har dermed ajourførte kompetencer inden for både energibesparelser og grøn omstilling og kan dermed vejlede og udføre  både markante energibesparelser og effektiv grøn omstilling.

  • De har opdateret viden om byggelovgivningen, herunder de nye klimakrav.

  • Energivejlederne er en vigtig brik i samfundets indsats i den grønne omstilling mod et lavere og mere klimavenligt energiforbrug.

  • De er en væsentlig rådgiver for bolig- og bygningsejere i bestræbelserne på at minimere og afbøde virkningerne af de voldsomt høje og stigende energipriser.

Fordele ved at være medlem af ordningen

  • De Energivejledere, der er ansat i betalende medlemsfirmaer, bliver synliggjort gennem en online søgefunktion, som ordningen stiller til rådighed for boligejere, ejendomsadministratorer og kommunale beslutningstagere.

 

  • Energivejlederordningen promoverer ikke den enkelte Energivejleder eller det enkelte medlemsfirma, men tilbyder platforme, markedsføringsmaterialer og forskellige kommunikationstiltag for at fremme kendskabet til Energivejlederen.

 

  • Over 4.000 byggefagfolk, der har taget Energivejlederuddannelsen, siden den blev udviklet i 2009, og henved 500 firmaer over hele landet er medlem af ordningen. Der er to hovedspor: klimaskærm og installationer.

Du kan læse mere om fordelene ved ordningen og Energivejlederuddannelsen her

Hvem står bag Energivejlederen?

Energivejledersekretariatet står for den daglige drift af ordningen og holder til på Teknologisk Institut i Taastrup. Styregruppen bag Energivejlederen er følgende organisationer: DI Byggeri, Energistyrelsen, Gate21/Energitjenesten, SMVdanmark, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Teknologisk Institut og Videncenter for energibesparelser i bygninger.