Om Energivejlederordningen

En meget stor andel af danskernes huse og bygninger trænger til at få højnet deres energistandard, og der udvikles hele tiden nye tekniske løsninger og der kommer løbende ny lovgivning på området. Det er baggrunden for, at Energivejlederordningen findes.

NY VIDEN

En Energivejleder har ajourførte kompetencer inden for både energibesparelser og grøn omstilling med opdateret viden om byggelovgivningen – herunder de nye klimakrav.

ENERGIBESPARELSER

En Energivejleder er en væsentlig rådgiver for bolig- og bygningsejere i bestræbelserne på at minimere og afbøde virkningerne af de voldsomt høje og stigende energipriser.

GRØN OMSTILLING

En Energivejleder spiller en vigtig rolle i samfundets indsats i den grønne omstilling mod et lavere og mere klimavenligt energiforbrug.

Hvem står bag Energivejlederen?

Energivejledersekretariatet står for den daglige drift af ordningen og holder til på Teknologisk Institut i Taastrup. Styregruppen bag Energivejlederen er følgende organisationer: