Energivejlederuddannelsen spiller sammen med BedreBolig-rådgiver uddannelsen
De første BedreBolig-rådgivere er nu blevet optaget på Energistyrelsens rådgiverliste. Henved 25 procent er også energivejledere. Tre af dem giver her deres bud på, hvordan de to ordninger spiller sammen.

Der skal meget mere energirigtig renovering til i Danmark for at gennemføre den grønne omstilling, som regeringen ønsker. Blandt midlerne til at nå målet er BedreBolig-ordning under Energistyrelsen. Den er nu ved at komme i gang, og de første BedreBolig-rådgivere har gennemgået det obligatoriske uddannelsesforløb. Energivejleder-uddannelsen er adgangsgivende til BedreBolig-uddannelsen.

Det supplerer energivejlederuddannelsen!
Glenn Poulsen fra Dansk Tagrens og Isolering fra Vemmelev mellem Slagelse og Korsør er en af dem. Ud over at være BedreBolig-rådgiver er han også energivejleder. Han siger:

”Det har bestemt været en stor fordel for mig at have energivejlederuddannelsen i forbindelse med BedreBolig-forløbet. Der var meget, jeg vidste i forvejen, og det meste sidder jo på rygraden. Jeg synes, de to uddannelsesforløb supplerer hinanden fint. Jeg har følt mig lidt presset tidsmæssigt, men det er gået fint nok, fordi jeg kunne sidde derhjemme og tage kurserne.”

Fortsat efteruddannelse er vigtigt!
I det nordjyske arbejder Max Bransholm Mikkelsen hos Morsø Tømrer- og Snedkerforretning, Nykøbing-Mors. Han kan ligeledes kalde sig både energivejleder og BedreBolig-rådgiver. Han slår på, at det er vigtigt hele tiden at dygtiggøre sig:

”Jeg er bygningskonstruktør og har god erfaring som energivejleder. Alligevel kan man jo altid blive bedre, bl.a. har jeg fået frisket nogle beregningsmetoder op. For mig at se slår BedreBolig-ordningen og Energivejlederen på de samme ting, og jeg meldte mig til, fordi jeg synes, det lyder attraktivt, at der kommer en større samlet markedsføring af BedreBolig.”

Et ekstra ben som energivejleder!
Også Lars Mønster fra Mønster Byg i Roskilde har nu to kasketter på. Han ser BedreBolig som en naturlig forlængelse af Energivejlederen og siger:

”Det er min oplevelse, at BedreBolig går fint i dybden. Det er som et ekstra ben, der bygger videre på energivejlederuddannelsen, som jeg gerne vil anbefale andre Energivejledere at tage. Et brev fra Dansk Byggeri fik mig til at melde mig til uddannelsen, som jeg også synes lød interessant på grund af de mange millioner i offentlig markedsføring, der følger med ordningen.”

  • De første BedreBolig-rådgivere er netop blevet færdige med uddannelsen
  • Omtrent 25 procent af dem er energivejledere – heraf hovedparten udførende håndværkere eller installatører
  • Udførende kan alene blive optaget på BedreBolig-uddannelsen, hvis de i forvejen har suppleret deres faguddannelse med efteruddannelse inden for energiområdet, fx en energivejlederuddannelse
  • Energivejlederen vejleder primært om konkrete løsninger og udførelsen af dem, mens BedreBolig-rådgivere rådgiver mere overordnet og om alle aspekter af en renovering, inkl. rådgivning, kortlægning og byggeledelse
  • BedreBolig-ordningen er politisk vedtaget til at være i kraft i 2014 og 2015, mens energivejlederen ikke er tidsbegrænset
  • BedreBolig-ordningen markedsføres bl.a. på TV i oktober 2014 og januar 2015
  • BedreBolig-ordningen har et budget på 50 mio. kroner over de to år, heraf forventes de ca. 15 mio. kr. at blive brugt til markedsføring

Add a Comment

You must be logged in to post a comment