Kommunerne og Energivejlederen

En kommunalt drevet indsats for energibesparelser, grøn omstilling og bæredygtighed kan være med til at skabe jobs lokalt, og flere kommuner har fokus på at opnå energibesparelser i samarbejde med kommunens borgere. Mange arbejder også målrettet med at reducere energiforbruget i kommunale bygninger og ønsker endvidere at motivere kommunens erhvervsvirksomheder til at gennemføre energibesparelser. Hvad enten det drejer sig om boliger, mindre erhvervsvirksomheder eller kommunale ejendomme, kan lokale Energivejledere være den vejledende og udførende part til at få tingene til at ske. Du kan bruge søgefunktionen til at få et overblik over, hvilke Energivejledere der findes i din kommune. Læs eksempler på kommuner, der bruger borgerrettede tiltag til energibesparelser: Furesø Kommune (pdf) Lejre Kommune (pdf) Kontakt Energivejledersekretariatet, hvis du arbejder i en kommune med klima, energi og miljø og vil høre mere om mulighederne lokalt.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment