Varme nyheder: rekordlavt antal graddage i 2014

En ny opgørelse over graddage viser, at vi får et rekordlavt energiforbrug til boligopvarmning i 2014. Den seneste opgørelse af skyggegraddage fra Teknologisk Institut sætter rekord for november måned, hvor graddagetallet er 246. Det er det laveste tal, siden Teknologisk Institut begyndte at beregne graddage i 1936.

I det hele taget er de første 11 måneder af 2014 præget af et lavt antal skyggegraddage, og derfor tyder alt på, at behovet for energi til opvarmning af boliger også sætter rekord og kommer til at ligge ca. 30 procent under gennemsnittet. Torben R. Hansen, leder af Energivejledersekretariatet siger:

”Det milde vejr er dog ikke ensbetydende med, at de danske boligejere ikke har brug for at energirenovere. For den enkelte medfører det lave antal graddage ikke automatisk en 30 procents besparelse på varmeregningen. Der er masser af rum til energiforbedring i den danske boligmasse, og det er også med til at reducere CO2-udslippet, som muligvis er årsagen til de forhøjede temperaturer.”

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. Graddagetallet kan hjælpe forbrugerne med at sammenligne energiforbruget pr. måned med en normalmåned og pr. år med et normalår. Et lavt tal for graddage betyder et lavt behov for energi til rumopvarmning.