3.000 Energivejledere skal på den digitale skolebænk

Fra januar 2016 skal uddannede Energivejledere have et fagligt løft gennem opdateret viden om korrekt udført energirenovering

BR15 afløser BR10, nye energiløsninger kommer til, og tilskudsordningerne ændrer sig. Dette er blot nogle få af de ændringer, som er sket indenfor energirenovering, siden Energivejlederuddannelsen blev etableret i 2009. Markedet er i konstant udvikling, og derfor iværksætter Energivejlederordningen nu en ny digitalt baseret opdatering af kompetencer med indbygget test, kaldet Faglig Opkvalificering Online. Den sikrer, at Energivejlederne opretholder et højt niveau og videreudvikler de kompetencer, de har erhvervet gennem Energivejlederuddannelsen. I alt har ca. 4.000 byggefagfolk taget uddannelsen.

”Det er altafgørende, at vi i Danmark har udførende håndværkere og installatører, der kan løfte opgaven med at opnå energibesparelser i bygninger. Det kan Energivejlederne, men som i alle andre fag gælder det om at holde sig opdateret. Styrkede kompetencer gennem opkvalificering betyder, at de bliver ved med at stå stærkt på markedet for energirenovering,” siger Torben R. Hansen, sekretariatsleder for Energivejlederordningen.

Det gælder om at vide og udføre
Fra årsskiftet starter opkvalificeringsprogrammet, der bl.a. kommer rundt om bygningsreglementets særlige regler om energirenovering, den nyeste viden om varme, ventilation og belysning samt de seneste metoder til efterisolering og udskiftning af vinduer og døre.

Dansk Byggeri ser med tilfredshed på opkvalificeringstiltaget. Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, vurderer, at mange Energivejledere vil tage imod tilbuddet:

”En meget stor andel af danskernes huse trænger til at få højnet deres energistandard, samtidig med at der løbende udvikles nye løsninger og ny lovgivning. Derfor er det centralt for Energivejlederne altid at kunne tilbyde opdateret viden om de mest rentable og komfortskabende energiforbedringer for den enkelte boligtype – og ikke mindst kunne udføre dem efter bogen. Den Faglig Opkvalificering Online er en effektiv måde at opdatere viden på.”

Opkvalificeringen gælder alle Energivejledere, uanset hvornår de har taget uddannelsen, og uanset om de er tilsluttet ordningen eller ej. Den foregår online og består af seks lektioner og en selvtest.

Tjekmærke viser gennemført opkvalificering
På hjemmesiden Energivejlederen.dk vil boligejeren kunne se, hvilke Energivejledere, der har opkvalificeret sig via et tjekmærke i listevisningen. Opkvalificeringen er en forudsætning for at få tjekmærket og er gratis for Energivejledere, når de er tilknyttet et firma, der er medlem af Energivejlederordningen. Det forventes, at de første tjekmærker kommer på hjemmesiden i starten af 2016.