Opdatering af uddannelsen til Energivejleder

Siden 2009 har vi uddannet tusindvis af Energivejledere, og tiden er kommet til at opdatere såvel undervisningsmodulerne som kvalitetssikringen. Teknologisk Institut har gennemført en vurdering af det nuværende uddannelseskoncept, og styregruppen arbejder nu på det grundlag med fremtidens uddannelse og registrering som Energivejleder.

Det generelle billede er, at uddannelsen fungerer godt. Derfor bevares 90 procent af det eksisterende koncept, mens 10 procent tilsættes fornyelse. Kernen er før som nu, at en Energivejleder har tværfaglig indsigt og forståelse, og at han eller hun på det grundlag kan levere korrekt vejledning og håndværksmæssig udførelse i forbindelse med energirenovering.
Som noget nyt skal vedvarende energi (VE) indarbejdes i modulerne klimaskærm og installationer.  Den opdaterede uddannelse skal desuden øge deltagerens kompetencer som udførende håndværker med forstand på BedreBolig-planer, Energimærkninger og energiløsninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger.

Blandt de nye temaer i uddannelsen er finansieringsberegninger, VE-kombinationsløsninger til varmeforsyning med varmepumpe med olie eller med gas samt isoleringsmaterialer og deres byggetekniske og fugttekniske holdbarhed.

Uddannelsen skal fremover omfatte prøver og selvtests, som kan bekræfte den nye viden for den enkelte deltager, og som kan indgå i evaluering af de enkelte kurser.  Resultatet af prøver og test-dig-selv bliver også del af en kvalitetssikring af grundlaget for den enkelte deltagers registrering i Energivejlederordningen.