Sådan giver du parcelhusejeren et økonomisk overblik

I menuen til venstre under Salgsværktøjer finder du nu et regneark til at beregne økonomien for energisparetiltag i parcelhuse. Det er et godt værktøj til at give parcelhusejeren et overblik over, hvor meget der kan spares – allerede fra år 1. Med alle parametre samlet under ét giver det klar besked om, hvordan et energispareprojekt påvirker husstandens rådighedsbeløb over tid.

En ny beregner i form af et regneark kan nu hentes ned fra medlemssektion under menupunktet Salgsværktøjer. Med det i hånden kan Energivejledere gøre boligejeren klogere på, hvordan en energirenovering påvirker det beløb, husstanden har til rådighed år efter år.

Seniorkonsulent Kristian Vielwerth, Teknologisk Institut, der underviser på Energivejleder-kurserne, forklarer:

”Mange boligejere vil gerne se, hvordan finansieringen af energiforbedringer ser ud i bred forstand. Nu kan Energivejlederen bruge regnearket til at samle de energisparetiltag, som det er muligt at realisere, og koble dem med låneomkostninger, løbetid, og teknisk levetid. Det giver et klart billede af, hvad energirenoveringen koster på årsbasis, når alle omkostninger og besparelser fordeles jævnt over energisparetiltagenes forventede levetid.

Det kan koste penge at vente
Hvis beregningen viser overskud i det årlige resultat, betyder det, at der ligger en besparelse og venter på at blive realiseret – og så koster det med andre ord penge at vente med at udføre energirenoveringen. Det er et godt argument for en Energivejleder, der gerne vil sælge veludført håndværk.

Energisparetiltag kan også være med til at finansiere andre forbedringer af boligen som eksempelvis omfangsdræn, nyt badeværelse eller maling. Disse forbedringer kan også indsættes i regnearket, så det fulde udbytte af energiforbedringerne bliver tydeligt i den samlede beregning.

Forudsætninger og forbehold
Det er energiløsningerne fra Videncenter for energibesparelser i bygninger, der ligger til grund for besparelsesberegningerne.

Som i alle andre beregninger af energibesparelser er der forudsætninger og forbehold, som man skal være opmærksom på. Det vil fx altid være afgørende, hvilken adfærd boligejeren har, og hvordan boligen anvendes, efter projektet er blevet gennemført, og det kan betyde afvigelser i forhold til regnearket.