Aktuelt for medlemmer

Her er hvad mange mener om Energivejlederen

Mere fokus på det faglige, mere synlighed og flere opgaver i ordrebogen. Det er i korthed, hvad du som Energivejleder ønsker dig af ordningen – hvis du ellers ligger på linje med dem, der har svaret på vores spørgsmål dette forår. Energivejledersekretariatet har gennemført en online rundspørge og uddybende interviews med Energivejledere.

Tak til alle Energivejledere, der har deltaget i vores rundspørge dette forår. Der har været god respons både fra medlemmer og fra Energivejledere uden for ordningen. De mange svar giver tilsammen et billede af, hvad der kan gøres anderledes og bedre fremover for Energivejlederen.

Fælles markedsføring
Over én kam er der nogen utilfredshed med udbyttet af medlemsskabet, og at der ikke er nok efterspørgsel i markedet på Energivejleder-ydelser. Undersøgelsen viser, at omtrent 65 procent af medlemmerne svarer, at de enten kun er lidt eller slet ikke aktive på markedsføringsområdet. Det giver også en udfordring i forhold til, hvad man kan forvente, at et medlemskab kan levere.

Sekretariatsleder Torben Richardt Hansen forklarer:

”Det er klart, at vi kun vil vores medlemmer det bedste og arbejder for, at de får brugt deres kompetencer ude hos boligejerne, hvilket finanskrisen ikke har gjort nemmere. Desværre har vi ikke de store ressourcer til bredt at markedsføre Energivejlederen. Det er derfor meget vigtigt, at medlemmerne selv gør en indsats, dér hvor de møder potentielle kunder.” Han fortsætter:

”Omtrent halvdelen af vores budget bruger vi på kommunikation og markedsføring. Den anden halvdel går til ajourføringsmøder samt tryksager og en mindre del går til administration. Vi er i gang med at kigge på, hvilken overordnet type markedsføring og reklame, der giver mest værdi for medlemmerne. Hvis den aktuelle boligejerkonkurrence gennem Bolius viser sig at blive en succes, giver det mening at gøre mere af den slags et par gange om året.”

Det energifaglige spiller en rolle
Over halvdelen af medlemmerne angiver, at de får fagligt udbytte af at være med i ordningen. Undersøgelsen gav mulighed for at skrive egne kommentarer ind, hvilket en del har benyttet sig af. Heraf fremgår, at Energivejlederne savner dette års ajourføringskursus.

”Vi har endnu ikke kunnet afholde et ajourføringskursus 2015. Det skyldes, at vi bruger en del kræfter på at udvikle selve uddannelsen, sådan at der indgår en selv-test og en form for certificering. Vi regner med at være klar med et nyt ajourføringskursus i oktober måned,” siger Torben Richardt Hansen

Det er for dyrt – eller er det?
En del besvarelser fra undersøgelsen viser, at det forekommer for dyrt at være medlem af ordningen – på trods af, at undersøgelsen også viser, at ca. 80 procent af ikke-medlemmerne ikke kender den faktiske pris. Prisen på et medlemskab er 1.500 kr. pr. år for et firma, der har mindst en Energivejleder ansat, og prisen er den samme uanset antallet af Energivejledere i firmaet.

Som en direkte følge af undersøgelsen ligger der nu information om prisen på Energivejlederen.dk, sådan at prisinformationen til enhver tid kan findes dér, og ikke kun i de e-mails, der sendes til de uddannede Energivejledere.

I øvrigt bidrager analysen på et mere overordnet plan til at sætte en mere tydelig retning for udviklingen af fremtidens Energivejlederordning.