Hent en kvikguide til energikravene i BR15

Det nye bygningsreglement er i kraft fra den 1. januar 2016. Der er en nem vej til viden om energikravene i BR15 i den nye kvikguide fra Videncenter for energibesparelser i bygninger. Den giver dig overblik over det nye bygningsreglements energikrav i forhold til flere typer byggeprojekter: Ombygning, udskiftning af bygningsdele og tilbygning, ændret anvendelse samt nybyggeri.  

Et længe ventet bygningsreglement nu udstedt med henblik på ikrafttrædelse, og som Energivejleder skal du vide, hvad der skal til for at overholde det. Blandt de væsentlige punkter i BR15 i forhold til tidligere bygningsreglementer er, at det nu er præciseret, at det er ulovligt at lave om på en bygning uden at tage energi- og ventilationsforhold i betragtning.

Forklaringer, tabeller og henvisninger
For at gøre det lettere at arbejde efter de nye regler har Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet en kvikguide på bare 20 sider, som handler om BR15’s energikrav. Med den får du hurtigt overblik over, hvordan du sikrer, at de bygninger, du er med til at renovere eller opføre, lever op til kravene. Der er tydelige forklaringer, ikoner, tabeller og kapitelhenvisninger, så du nemt kan se, hvad der gælder for hvilke byggeprojekter, og hvor i bygningsreglementet, kravene står.

Forskellige energikrav afhængig af byggeprojektets kategori
Kvikguiden kommer rundt om seks kategorier af byggeprojekter, nemlig nybyggeri, ændret anvendelse, ombygning og andre forandringer, udskiftning af bygningsdele samt tilbygning. Der er forskellige energikrav i hver kategori.

Rentable energibesparende tiltag skal udføres
Bemærk, at der er lovkrav om at gennemføre energibesparende tiltag i forbindelse med ombygning og forandring af eksisterende bygninger til det niveau, hvor investeringen er rentabel – og i forbindelse med deciderede udskiftninger. Se i kvikguiden for at få en formel til vurdering af rentabilitet.

Ikrafttræden
BR15 træder i kraft den 1. januar 2016 med en overgangsperiode på seks måneder. Efter udløbet af overgangsperioden den 30. juni 216  vil der ikke længere kunne bygges efter BR10, og BR15 træder endeligt i kraft.

Når du skal bygge efter BR15, kræver det naturligvis en større indsigt i hele bygningsreglementet, end kvikguiden om energikrav kan give, men den er en god begyndelse.

Læs også meddelelsen om BR15 fra Trafik- og Byggestyrelsen og pressemeddelelsen fra Dansk Byggeri  i den forbindelse.