Energivejlederen skærper den grønne profil

For at styrke ordningens og medlemmernes profil på det hastigt voksende marked for energioptimering og grøn omstilling igangsætter Energivejlederordningen nu en rebranding kampagne med fokus på medlemmernes høje faglighed og opdaterede viden

Styrkede uddannelsesaktiviteter kombineret med opdateret grafisk design, ny hjemmeside og ikke mindst en målrettet indsats på de sociale medier er blandt de tiltag, der indgår i en ny kampagne, som Energivejlederordningen netop har igangsat. Målet er at tiltrække flere medlemmer til ordningen og dermed bidrage til at styrke den generelle grønne omstilling med et lavere og mere klimavenligt energiforbrug i både den private og offentlige bygningsmasse.

” Over 4.000 byggefagfolk har siden etableringen af Energivejlederordningen i 2009 taget en uddannelse som Energivejleder. Og med de rekordhøje energipriser og stærkt øgede krav til energioptimering og grøn omstilling har der næsten aldrig været større behov for Energivejledernes ydelser end nu,” siger sekretariatsleder Kai Borggreen fra Energivejlederordningen og tilføjer:

” En Energivejleder kan som professionel rådgiver hjælpe bygningsejere med at opnå markante energibesparelser og dermed minimere og afbøde virkningerne af de høje energipriser. Men samtidig kan de også bidrage væsentligt til den grønne omstilling med basis i opdateret viden om alt fra bygge- og installationstekniske temaer til byggelovgivning, herunder de nye klimakrav.”

Platformen for rebranding indsatsen er en antropologisk analyse, som viser, at det er muligheden for høj faglighed og opdateret faglig viden, der fastholder og tiltrækker medlemmer til ordningen. De har brug for at være godt fagligt klædt på til de mange opgaver på et hastigt voksende marked i konstant udvikling med skiftende regler og lovgivning.

”Derfor er styrkede uddannelsesmuligheder med endnu større fokus på grøn omstilling i kurser og webinarer en vigtig del af kampagneindsatsen sammenholdt med opkvalificering af selve Energivejlederuddannelsen med en overbygning i grøn omstilling,” slutter Kai Borggreen. Se mere om Energivejlederordningen og den igangværende kampagne på www.energivejlederen.dk

Yderligere oplysninger:
Sekretariatsleder Kai Borggreen,

kbo@teknologisk.dk
– 7220 2412