Brug Byggeriets Energianalyse 2015 som en brik i dit salgsarbejde

Dansk Byggeri har netop udgivet Byggeriets Energianalyse 2015, som har fokus på, hvordan vi politisk sikrer energieffektive bygninger. Energivejledersekretariatet har læst analysen og giver dig tre tips til, hvordan du kan bruge den, når du skal sælge energirenovering.

Omstillingen til et samfund, der er uafhængigt af fossile brændstoffer, går gennem energieffektive bygninger. Det er der bred enighed om, men hvordan får vi boligejerne til at vælge mere energirenovering? Byggeriets Energianalyse 2015 indeholder fakta, som du kan bruge, når du er i kontakt med boligejerne. Her er tre tips til at styrke salget:

1. Dette her motiverer boligejerne
Du skal ikke kun sælge energibesparelser – det er lige så vigtigt at fremhæve de andre positive forhold, der følger med, nemlig bedre økonomi, bedre komfort og indeklima samt en fremtidssikret bolig. Det er, hvad der primært motiverer boligejerne til at igangsætte energirenovering

2. Energimærket er penge værd
En boligs energimærke påvirker salgsprisen positivt, hvis det ligger i den gode ende. Faktisk er den gennemsnitlige gevinst ved at forbedre boligen med én energiklasse intet mindre end 13 %. I det regnestykke er der taget højde for beliggenhed, opførelsesår og varmeforsyning. Så hvis dine kunder overvejer at sælge deres bolig i de kommende år, skal du gøre dem opmærksom på, hvad energimærket betyder. Det kan hjælpe dig til at sælge flere energirenoveringsopgaver.

3. Boligejerne overvurderer bygningens stand
Der er forskel på boligejernes vurdering af deres egen boligs energimæssige tilstand og andelen af ”dårlige” energimærker. Således mener kun ca. 10 % af boligejerne, at deres bolig hører til i den lave ende (E, F og G), mens det faktisk er 42 % af boligmassen, der er i energimæssig dårlig eller meget dårlig stand. Det kan være, at din potentielle kunde også er for optimistisk? Du kan lade det komme an på en prøve og tilbyde et energitjek.

Byggeriets Energianalyse 2015 er et oplæg til politikerne, som Dansk Byggeri kontinuerligt arbejder for at påvirke både til højre og venstre for midten. Organisationen kommer med en række anbefalinger, herunder tilskuds- og fradragsordninger til energirenovering.

Du finder analysen her